Capo flow eshte nje kompozit I rrjedhsem.
Kompozit micro hibrid qe mund te perdoret per mbushjet ne shktresat e brendshme te dhembit.
Perdoret per te rregulluar difektet e vogla dhe per te mbushur fisurat