Na jep nje natyralitet ne shtressezimin e qeramikes edhe ne shtresa shume te holla. Ajo mund te perdoret ne vend te dentines ne raste kur kemi hapesira jot e mjaftueshme.