Jane te pershtatshme per restaurimet inlay/onlay per shkak te translucences se larte. Kane nje pershtatje perfekte me coloret natyrale te dhembeve.