Per karakterizime individuale te stainsave per perdorim te brendshem ose te jashtem duke perfituar nje rezultat fantastik ne qeramikat e presuara ose ne shtresezim

Vjen ne 16ngjyrat e celesit Vita (A1-D4) dhe 3ngjyrat e Bleach (Bl1-Bl3). Ingotat e tipit D jane te vlefshme per teknikat shtresezim dhe colorim . Kane nje color natyral qe vjen per shtat me ngjyren e dhembeve ne goje.