Vjen me 5ngjyra (ID1-ID5). Jane ideale per shkak te opacitetit te larte gjate prodhimit te strukturave mbi dhembet e coloruar.Me tej struktura kompletohet (shtrsezohet) nepermjet qeramikes Dc Ceram 9.2.