Opakera te cilet punojne ne temperatura midis 950 °C and 980 °C dhe garanton nje lidhje perfekte midis alizhit dhe qeramikes.