Per individualizime dhe specifika te ndryshme ne zonen opake.Ato mund te miksohen me ngjyrat normale per te.