Novacioni I Dc Ceram qeramike 9.2 me shtresezim per lithium disilicate dhe zirkonin ka vendosur 1standart te ri ne fushen e qeramikave per shkak te kompozimit te tij.
Dentina dhe chroma dentin ate bazuara ne 16ngjyrat e celesit Vita, 2bleach, transparencat dhe opaleshencat bejne te mundur te aplikohen ne te gjitha rastet .