Tre materiale qeramike per prodhimin e punimeve ne 16ngjyrat e celesit Vita.