Vlerat e dentines qendrojne te pa ndryshuara gjate pjekjes edhe ne zonat shume te holla te shtresezimit. Siperfaqet okluzale mund te prezantohen me shume vitalitet krahasuar me dentinat opake.