Material vetë-shërues, përgjithmonë i butë. Për aplikim direkt dhe indirekt.