Me këtë material mund të forconi lidhjen midis dhëmbëve akrilik artificial dhe bazave protetike.
Ofron mbështetje më të mirë kundër prishjes së dhëmbëve.
Abrader kimik shumë aktiv, për lidhjen e sigurt të dhëmbëve të ndërlidhur me akrilik protetik