Implantet impla nga Shutz dental jane ne treg qe prej vitit 1963 me nje game te gjere nr dhe dimensionesh.

Ata jane dy lloje : cilindrik dhe micro retention

Mini implante ball top dhe Conetop