Ortodoncia eshte nje pjese e dentistrise e cila fokusohet ne rregullimin e okluzionit ( kafshimit ). Kjo mund te vije nga vendosja jo e rregullt e dhembeve ose nga raportet jo te drejta te nofullave njera me tjetren ose nga kombinimi i te dyjave keto, pra qellimi i ortodencise eshte levizja e dhembeve ne pozicionin e tyre korrekt nepermjet braketave fikse te aplikuara mbi dhembe ose nepermjet aparateve te levizshme. Gjate trajtimit ortodontik pacientet i mbajne aparatet si diten dhe naten per rreth nje vit ose me shume. Ky trajtim fillon nga mosha 7 vjec deri ne persona afer 25 vjec, por trajtimi eshte me efektiv gjate adoleshences.