Kirurgji e indeve te buta: Kjo perfin rikonstruktimin e gingivave, zgjatjen e koronave klinike, dhenien e nje forme te re estetike te gingivave. Ne varesi te nevojave tuaja procedurat kirurgjikale te indeve te buta mund te jene nje mundesi e mire per permiresimin e buzeqeshjes suaj.
Implante dentare: Ne ju ofrojme implantet si zgjidhjen me te mire per te zgjidhur problemin e dhembeve qe mungojne duke realizuar funksionet e dhembeve qe mungojne si dhe duke krijuar pamje te re dhe mjaft estetike pa kompromentuar asnje nga dhembet ekzistues ne goje.
Rigjenerimi i indeve: Ne realizojme rigjeneremin e indeve per dhembe qe levizin, si dhe trajtime te mishrave te dhembeve duke i zgjatur me shume jeten dhembeve tuaj.