AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

DC Ceram™ 12.5 Opaque (paste or powder)

Description

Opakera te cilet punojne ne temperatura midis 950 °C and 980 °C dhe garanton nje lidhje perfekte midis alizhit dhe qeramikes.

AlbanianEnglish