AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

FZ5

Description

Sistemi qendror i nxjerrjes për lidhjen e të gjitha vendeve të punës dhe pajisjeve që gjenerojnë pluhur në laboratorë të çdo madhësie.
Sistemi ofron standardin më të lartë për kontrollin e ndotjes së ajrit në laborator falë një kontrolli pa shkallë të vakumit, i pavarur nga ndotja e filtrit dhe përcjellja e ajrit të shkarkimit jashtë.
Sistemi është i përsosur për laboratorin tuaj nëpërmjet planifikimit dhe këshillimit individual.

AlbanianEnglish