AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

GlasIonomer Cement CX-Plus

Description

Çimento me luting radiopak

CX-Plus rekomandohet për shtyllat, kurorat, urat, futjet dhe kllapat; është i përshtatshëm në mënyrë ideale për lidhjen e urave me hapësirë të gjatë. Ofron një kohë të zgjatur pune dhe tregon një ndjeshmëri më të ulët ndaj lagështirës gjatë vendosjes së fillimit.

AlbanianEnglish