AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

MB1000 Monomer box

Description

Në të njëjtin dizajn si kutia e përgatitjes së punës AV 1000, Zubler ofron një kuti monomere që është e përshtatshme për shkarkimin e tymrave toksikë që dalin gjatë përzierjes së monomerit plastik.
Avujt në kuti tërhiqen poshtë dhe do të thithen përmes jastëkut të ngjashëm me rrjetën direkt në sistemin e thithjes.
Ju lutemi vini re se një sistem thithjeje me filtër të karbonit të aktivizuar ose një sistem thithjeje qendrore duhet të përdoret për të nxjerrë ajrin jashtë ndërtesës ose objektit.
MB1000 –Nr.arti.: 825/315
FG1000 (piedestal) –Nr.arti.: 825/324

Të dhënat teknike MB1000
(Gjerësia x lartësi x thellësi): 630 x 460 x 420 mm
Pesha: 18 kg

AlbanianEnglish