AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

MS DRYER

Description

Furra për të ngrohur në mënyrë të shpejtë kornizën metalike.
Lehtë për të ngrohur matricën e silikonit diagnostikues dhe për të rregulluar teflonin në modelin zjarrdurues.
Pajisur me kontrollin elektronik të sistemit për të vendosur kohën (0-230) dhe temperaturën (0-300)

fuqia: 1500 W
pesha: 11 kg
dimensionet: 36x28x24 cm (51x35x35 in.)
rekomandohet për: laboratorë të vegjël, laboratorë të mesëm, laboratorë të mëdhenj

AlbanianEnglish