AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

MS FLEXIBOX

Description

Kuti pastrimi. Material pleksiglas.
rekomandohet për: laboratorë të vegjël, laboratorë të mesëm, laboratorë të mëdhenj

AlbanianEnglish