AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

Nano Paq

Description

Nano Paq eshte nje kompozit me pjeseza nano per perdorimin ne terapin restaurative.
Mbushjet jane gjithashtu te lehta per t’u kontrolluar per shkak te radiopacitetit te larte te produktit.
Per shkak te pjesezave mikrofine restaurimet jane shume homogjene.
Te gjitha keto fakte e bejne NanoPaq nje zgjedhje e shkelqyer per restaurimet tuaja te meparshme dhe te mevonshme ne te gjitha klasat e Blakut..

Menaxhim I mire I materialit
Humbje te pakta gjate punes
Ruajtes I higjenes se materialit gjate punes

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3
InW (white), InTr (transparent), InBl (bleach), InU (universal), IR (red)

AlbanianEnglish