AlbanianEnglish

KONTAKT

info@realdent.al

VARIO S430 / sinter furnace

Description

• SHPENZIMET E MINIMIZUARA NË FUNKSIONIM DITOR
• PROCES INDIVIDUAL SINTERING
• FTOHJE ME TEMPERATURË KOHORE (TTC), FTOHJE LINEAR
• Ekran me prekje të plotë dhe navigim intuitiv në menu
• Elementet e ngrohjes me DISILICID MOLIBDENI PËR
• SHPEJTËSIA DHE PROCESET E SINTERIMIT AFATGJATË
• TABAJA SINTER 2 NIVELE ME KAPACITETE TË MADHE DJEGJES
• PROGRAMI I RIGJENERIMIT PËR ELEMENTET E NXEHJESË TË PËRHERSHME TË RIRInovueshme
• Qendra e shërbimit të shkarkimit të portës USB

AlbanianEnglish