Një protezë akrilike vetë-shëruese e cila ju jep një ekuilibër jashtëzakonisht të mirë midis çmimit dhe performancës.

E gjithë kjo, pa ndonjë humbje në cilësi.

Lloji I perpunimit:

  • cold-curing
  • Powder/Liquid