Gjysme fleksibel

Për rastet klinike që kërkojnë më shumë elasticitet.

Për shembull, raste me dhëmbë mbështetës të ndryshëm.

Rezistencë shumë e lartë ndaj thyerjeve

Proteze e lehte dhe e holle

Material fluid