Tizian Smart-Scan incl. Kodi Produktit: 523400

Modele scanesh të bëra nga materiale të ndryshme per të marre imazhe të mprehta në dosjet e hapura STL