Kjo guide kirurgjikale ju ndihmon ne vendosjen e implanteve perkatesisht 0°, 20°, 30°. Me e perdorshme ne sistemin MUA(Multi Unit System)